پروژه‌های روبنایی

پروژه‌های روبنایی

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شرکت عمران شهر جدید بهارستان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شرکت عمران شهر جدید بهارستان

بازدید آقایان مهندس وکیلی و مهندس هاشمی از پروژه های مترو و مشارکتی بهارستان

بازدید آقایان مهندس وکیلی و مهندس هاشمی از پروژه های مترو و مشارکتی بهارستان

احداث میدان زیبای امام علی (ع) بهارستان

احداث میدان زیبای امام علی (ع) بهارستان

بازدید رییس هیات مدیره شرکت کوزو پارس از شهر بهارستان.

بازدید ربیس هیات مدیره شرکت کوزو پارس از شهر بهارستان.

صرفه جویی در مصرف برق ساختمان شرکت عمران بهارستان

صرفه جویی در مصرف برق ساختمان شركت عمران بهارستان

شرکت عمران امسال با کاشت 11200 اصله درخت تحولی در فضای سبز بهارستان ایجاد کرده است.

شرکت عمران امسال با کاشت 11200 اصله درخت تحولی در فضای سبز بهارستان ایجاد کرده است.

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content