خبرهای ویژه

خبرهای ویژه

انتصاب مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

انتصاب مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر بهارستان

برگزاری اولین جلسه هم اندیشی شورای حمل و نقل و ترافیک شهر بهارستان

 با فرمان رییس جمهور: عملیات اجرایی احداث ۲۴ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اصفهان آغاز شد

عملیات اجرایی احداث ۲۴ هزار واحد مسکونی در شهرهای جدید اصفهان آغاز شد

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

برگزاری جلسه شورای ترافیک استان اصفهان در شرکت عمران بهارستان

برگزاری جلسه شورای ترافیک استان اصفهان در شرکت عمران بهارستان

برگزاری مزایده عمومی فروش زمین های مسکونی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و خدماتی شرکت عمران بهارستان

برگزاری مزایده عمومی فروش زمین های مسکونی، آموزشی، درمانی، فرهنگی و خدماتی شرکت عمران بهارستان

امضای تفاهم نامه ی سه جانبه احداث واحد مسکونی بین شرکت عمران بهارستان و بنیاد شهید اصفهان

امضای تفاهم نامه ی سه جانبه احداث واحد مسکونی بین شرکت عمران بهارستان و بنیاد شهید اصفهان

مسابقات قرآنی شهروندان شهرهای جدید

مسابقات قرآنی شهروندان شهرهای جدید

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content