خبرهای ویژه

خبرهای ویژه

پیشرفت فیزیکی قابل توجه اراضی شرق بهارستان

پیشرفت فیزیکی قابل توجه اراضی شرق بهارستان

استقبال متقاضیان از فراخوان عمومی فروش زمین های مسکونی شرکت عمران بهارستان

فراخوان عمومی فروش زمین های مسکونی شرکت عمران بهارستان

طرح محور میانی و باغ بهارستان در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد.

طرح محور میانی و باغ بهارستان در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد.

به همت شرکت عمران بهارستان شروع شد: احداث پارک محله آرمان (بلوک 121)

احداث پارک محله آرمان (بلوک 121)

تکمیل جدول گذاری ها، پیاده روسازی ها و فضای سبزهای پراکنده در محلات سطح شهر بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان

تکمیل جدول گذاری ها، پیاده روسازی ها و فضای سبزهای پراکنده در محلات سطح شهر بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان

به همت شرکت عمران بهارستان پروژه توسعه و تکمیل مسجد حضرت ابالفضل (ع) به اتمام رسید.

به همت شرکت عمران بهارستان پروژه توسعه و تکمیل مسجد حضرت ابالفضل (ع) به اتمام رسید.

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content