بازدیدها

بازدیدها

احداث میدان زیبای امام علی (ع) بهارستان

احداث میدان زیبای امام علی (ع) بهارستان

بازدید رییس هیات مدیره شرکت کوزو پارس از شهر بهارستان.

بازدید ربیس هیات مدیره شرکت کوزو پارس از شهر بهارستان.

صرفه جویی در مصرف برق ساختمان شرکت عمران بهارستان

صرفه جویی در مصرف برق ساختمان شركت عمران بهارستان

شرکت عمران امسال با کاشت 11200 اصله درخت تحولی در فضای سبز بهارستان ایجاد کرده است.

شرکت عمران امسال با کاشت 11200 اصله درخت تحولی در فضای سبز بهارستان ایجاد کرده است.

بازدید عضو هیات مدیره و مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره و مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از شهر جدید بهارستان

۳۰۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر بهارستان

۳۰۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر بهارستان

نصب تابلوهای معابر محله دادگستری بهارستان

نصب تابلوهای معابر محله دادگستری بهارستان

احداث ساختمان اورژانس و فوریت های پزشکی بهارستان

احداث ساختمان اورژانس و فوریت های پزشکی بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content