بازدیدها

بازدیدها

متروی بهارستان در جلسه شورای اقتصاد جان تازه ای گرفت

متروی بهارستان در جلسه شورای اقتصاد جان تازه ای گرفت

فراخوان نوزده هزار میلیاردی انتخاب سرمایه گذار توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان

فراخوان نوزده هزار میلیاردی انتخاب سرمایه گذار توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان

نخستین جشنواره نوآوری های صنعت راه و ساختمان استان اصفهان

نخستین جشنواره نوآوری های صنعت راه و ساختمان استان اصفهان

آغاز عملیات اجرایی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان، همزمان با شهرهای جدید کشور

آغاز عملیات اجرایی گام دوم طرح نهضت ملی مسکن در شهر جدید بهارستان، همزمان با شهرهای جدید کشور

استقبال بازدید کنندگان از غرفه شرکت عمران بهارستان در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش

استقبال بازدید کنندگان از غرفه شرکت عمران بهارستان در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری کیش

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه شرکت عمران شهر جدید بهارستان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه شرکت عمران شهر جدید بهارستان

درباره رویداد کیش اینوکس بیشتر بدانیم

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان

اولین جشنواره ملی فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید بهارستان

اولین جشنواره ملی فرصت های سرمایه گذاری شهر جدید بهارستان

چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

چهاردهمین نمایشگاه معرفی فرصت های سرمایه گذاری کشور

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان

بازدید مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان از پروژه های نهضت ملی مسکن شهر جدید بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content