بازدیدها

بازدیدها

اولین جلسه کمیته پیشرفت و تحول شهر جدید بهارستان با حضور جمعی از مسوولین شهر و فعالان و نخبگان حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی تشکیل شد.

اولین جلسه کمیته پیشرفت و تحول شهر جدید بهارستان با حضور جمعی از مسوولین شهر و فعالان و نخبگان حوزه های مختلف اجتماعی، فرهنگی و شهرسازی تشکیل شد.

بازدید مشاور وزیر کشور در حوزه مسکن از پروژه های شرکت عمران بهارستان

بازدید مشاور وزیر کشور در حوزه مسکن از پروژه های شرکت عمران بهارستان

فعالیت جهادی شرکت عمران بهارستان در احداث فضای سبز محلات شهر بهارستان

فعالیت جهادی شرکت عمران بهارستان در احداث فضای سبز محلات شهر بهارستان

بازدید نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پروژه های عمرانی شهر جدید بهارستان

بازدید نماینده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح از پروژه های عمرانی شهر جدید بهارستان

بازدید عضو محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شرکت عمران بهارستان.

بازدید عضو محترم هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های عمرانی شرکت عمران بهارستان.

حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت عمران در مراسم یوم الله ۹ دی شهر بهارستان

حضور مدیرعامل و کارکنان شرکت عمران در مراسم یوم الله ۹ دی شهر بهارستان

بازدید مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های عمرانی شهر جدید بهارستان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های عمرانی شهر جدید بهارستان

دیدار مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با دکتر موتضوی استاندار اصفهان

دیدار مهندس طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی با دکتر موتضوی استاندار اصفهان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شرکت عمران شهر جدید بهارستان

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های شرکت عمران شهر جدید بهارستان

بازدید آقایان مهندس وکیلی و مهندس هاشمی از پروژه های مترو و مشارکتی بهارستان

بازدید آقایان مهندس وکیلی و مهندس هاشمی از پروژه های مترو و مشارکتی بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content