اطلاعیه ها

اطلاعیه ها

قابل توجه ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه ثبت نام کنندگان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

قابل توجه متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن

مسابقات قرآنی شهروندان شهرهای جدید

مسابقات قرآنی شهروندان شهرهای جدید

برگزاری پنجمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید بهارستان

برگزاری پنجمین جلسه کمیته تحول و پیشرفت شهر جدید بهارستان

مزایده عمومی فروش 01-401

مزایده عمومی فروش 01-401

برای اولین بار با حضور استاندار اصفهان اتفاق افتاد: تشکیل شورای اداری استان در شهر جدید بهارستان

برای اولین بار با حضور استاندار اصفهان اتفاق افتاد: تشکیل شورای اداری استان در شهر جدید بهارستان

پیشرفت احداث مدرسه شهید چمران و مدرسه شهید علی لندی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان

پیشرفت احداث مدرسه شهید چمران و مدرسه شهید علی لندی توسط شرکت عمران شهر جدید بهارستان

افتتاح زمین های ورزشی روباز مرکز محله ۵ و مرکز محله ۱۲۳ شهر جدید بهارستان

افتتاح زمین های ورزشی روباز مرکز محله ۵ و مرکز محله ۱۲۳ شهر جدید بهارستان

برگزاری میز خدمت با حضور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت عمران بهارستان در نماز جمعه این هفته بهارستان

برگزاری میز خدمت با حضور مدیرعامل و هیات مدیره شرکت عمران بهارستان در نماز جمعه این هفته بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content