اخبار داخلی

اخبار داخلی

جشنواره صنایع دستی شهروندان بهارستان

جشنواره صنایع دستی شهروندان بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از بهارستان

بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از بهارستان

بازدید دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان

بازدید دکتر طاهرخانی معاون وزیر و مدیر عامل شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه های اقدام ملی مسکن در شهر بهارستان

احداث مجموعه ورزشی روباز محله مهر (بلوک ۱۲۳)

احداث مجموعه ورزشی روباز محله مهر (بلوک ۱۲۳)

پیشرفت اجرای فاضلاب اراضی غرب بهارستان

پیشرفت اجرای فاضلاب اراضی غرب بهارستان

عملیات ترمیم و روکش آسفالت بخشی از بلوار اردیبهشت

عملیات ترمیم و روکش آسفالت بخشی از بلوار اردیبهشت

بازدید مهندس رحمانی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از بهارستان

بازدید مهندس رحمانی، عضو هیات مدیره شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید از بهارستان

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شریک سرمایه گذارشماره 99/05

آگهی فراخوان عمومی شناسایی شریک سرمایه گذارشماره 99/05

تراش آسفالت بلوارهای ایثار، فروردین و اردیبهشت بهارستان

تراش آسفالت بلوارهای ایثار، فروردین و اردیبهشت بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content