اخبار داخلی

اخبار داخلی

به همت شرکت عمران بهارستان شروع شد: احداث پارک محله آرمان (بلوک 121)

احداث پارک محله آرمان (بلوک 121)

تکمیل جدول گذاری ها، پیاده روسازی ها و فضای سبزهای پراکنده در محلات سطح شهر بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان

تکمیل جدول گذاری ها، پیاده روسازی ها و فضای سبزهای پراکنده در محلات سطح شهر بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان

به همت شرکت عمران بهارستان پروژه توسعه و تکمیل مسجد حضرت ابالفضل (ع) به اتمام رسید.

به همت شرکت عمران بهارستان پروژه توسعه و تکمیل مسجد حضرت ابالفضل (ع) به اتمام رسید.

بازدید مدیرعامل گروه توسعه ریلی مپنا از پروژه متروی اصفهان- بهارستان

فراخوان عمومی فروش شماره02/99

استعلام ارزیابی کیفی و توان متقاضیان برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در مرکز خدمات محلی ای/ ناحیه ای/ شهری

استعلام ارزیابی کیفی و توان متقاضیان برای مشارکت در سرمایه‌گذاری در مرکز خدمات محلی ای/ ناحیه ای/ شهری

فراخوان عمومی فروش زمین های تجاری شرکت عمران بهارستان برگزار شد.

فراخوان عمومی فروش زمین های تجاری شرکت عمران بهارستان برگزار شد.

بازدید مدیرعامل شرکت متروی اصفهان از پروژه متروی بهارستان

بازدید مدیرعامل شرکت متروی اصفهان از پروژه متروی بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول