اجتماعی و فرهنگی

اجتماعی و فرهنگی

بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ایستگاه متروی بهارستان

بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ایستگاه متروی بهارستان

برگزیدگان جشنواره صنایع دستی

برگزیدگان جشنواره صنایع دستی

نظرسنجی اینترنتی شرکت عمران بهارستان

نظر سنجی اینترنتی شرکت عمران بهارستان

دومین جشنواره عکس و فیلم کوتاه بهارستان

دومین جشنواره عکس و فیلم کوتاه بهارستان

شرکت در نظر سنجی اینترنتی شهرهای جدید

شرکت در نظر سنجی اینترنتی شهرهای جدید

مراحل پایانی ساخت مسجد امام موسی کاظم(ع) توسط شرکت عمران

مراحل پایانی ساخت مسجد امام موسی کاظم(ع) توسط شرکت عمران

متروی بهارستان؛ روی ریل پیشرفت

متروی بهارستان؛ روی ریل پیشرفت

جشنواره صنایع دستی شهروندان بهارستان

جشنواره صنایع دستی شهروندان بهارستان

جهت پرسیدن سوال خود و یا مشاهده پرسش های متداول اینجا کلیک کنید
پرسش های متداول
Skip to content