به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، در 5 سال گذشته 8 مدرسه 10 تا 18 کلاسه یعنی معادل 15 سال قبل در این شهر جدید ساخته شده است.

این مدارس به نام های هشت بهشت، سپاهان، حکیم فردوسی، زنده رود، حجاب، شهید حججی، مهندس کازرونی و دکتر کامروا توسط شرکت عمران بهارستان در این شهر جدید ساخته شده است.
برای ساخت و تجهیز هر کدام از این مدارس، از 2 تا 3 میلیارد تومان هزینه شده است. تمام این مدارس با طرح ها و استانداردهای روز نوسازی مدارس کشور ساخته شده و با تجهیزات کامل شامل میز، صندلی، نیمکت، تخته و… تحویل آموزش و پرورش شده و هم اکنون پذیرای دانش آموزان عزیز دختر و پسر بهارستانی است.
از جمله این مدارس می توان به مدارس زیر اشاره کرد:
مدرسه هشت بهشت
12 کلاسه با 2900 متر مربع مساحت و هزینه 23 میلیارد ریال
مدرسه سپاهان
14 کلاسه با 3577 متر مربع مساحت و هزینه 17 میلیارد ریال
مدرسه حکیم فردوسی
12 کلاسه با 3567 متر مربع مساحت و هزینه 21 میلیارد ریال
مدرسه زنده رود
15 کلاسه با 2380 متر مربع مساحت و هزینه 16.5 میلیارد ریال
مدرسه حجاب
18 کلاسه با 3562 متر مربع مساحت و هزینه 20میلیارد ریال
مدرسه شهید حججی
15 کلاسه با 4808 متر مربع مساحت و هزینه 18.5 میلیارد ریال
مدرسه مهندس کازرونی
12 کلاسه با 3534 متر مربع مساحت و هزینه 20 میلیارد ریال
مدرسه دکتر کامروا
12 کلاسه با 2381 متر مربع مساحت

همچنین شرکت عمران بهارستان در اقدامی خیرخواهانه مدرسه امام علی (ع) روستای کیچی را بنا به درخواست مردم و احتمال آسیب به دانش آموزان عزیز این روستای همسایه ی بهارستان بازسازی کرد و در اختیار قرار داد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21186
کد خبر
21186