خدمتی دیگر از شرکت عمران که در روز حمل و نقل اعلام شد:
۳۰۰ هزار مترمربع آسفالت در سطح شهر بهارستان؛

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، امسال آسفالت اراضی شرق بهارستان و ترمیم و روکش آسفالت سه بلوار بزرگ این شهر بهارستان توسط شرکت عمران انجام شده که در نوع خود بی سابقه است.

این عملیات شامل آسفالت بلوارها و معابر اصلی اراضی شرق بهارستان به مساحت حدود ۱۰۰ هزار مترمربع و برچیدن آسفالت های تخریب شده و ترمیم آسفالت معابر و اجرای روکش آسفالت بلوارهای فروردین، اردیبهشت و ایثار این شهر به مساحت بیش از ۲۰۰ هزار مترمربع می باشد.

شرکت عمران با هدف تسهیل حمل و نقل درون شهری و در راستای رسالت خود در توسعه شهر جدید بهارستان، این حجم از آسفالت و ترمیم آسفالت را با هزینه ای بالغ بر ۱۲ میلیارد تومان در کمتر از یکسال در این شهر اجرا نمود.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20688
کد خبر
20688