به همت شرکت عمران در شهر بهارستان احداث شد:
کانال جمع آوری آب های سطحی و سیلاب های بالادست شهر

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، عملیات احداث کانال جمع آوری آب های سطحی و سیلاب های بالادست شهر بهارستان از میدان امام علی (ع) تا زهکشی پس از روستای قلعه شور با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی به زودی بهره برداری می شود.

برای اجرای این طرح حدود یک ونیم کیلومتر لوله های پیش تنیده به قطر۱۲۰۰ و ۱۴۰۰ استفاده شده است.
با اجرای این طرح، از طریق کانال تمام سیلاب ها و آب های سطحی به سمت زهکش هدایت و به رودخانه زاینده رود در مسیر منتقل می شود.
جلوگیری از تخریب معابر و ساختمان های در مسیر سیلاب، هدایت آب های سطحی به رودخانه همچنین تاثیر گذاری در تامین منابع آبی از مزایای اجرای این طرح است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20578
کد خبر
20578