بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، برای آماده سازی این 4 محله از اراضی شرق (ادامه فاز 3) بهارستان، 27 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، که تا کنون 6 میلیارد از این مبلغ هزینه شده است.

بنا بر اعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، برای آماده سازی این 4 محله از اراضی شرق (ادامه فاز 3) بهارستان، 27 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته، که تا کنون 6 میلیارد از این مبلغ هزینه شده است.
200 هزار مترمکعب خاکبرداری، 6000 مترمکعب خاکریزی، 12000 مترمکعب بتن ریزی ازجمله مراحل اجرای این طرح از فروردین 96 تاکنون است.
همچنین اجرای کانیوو به طول 13000 متر، جدول گذاری به طول 94000 متر و آسفالت ریزی به مساحت 51000 مترمربع و اجرای کانال به طول 3000 متر ازدیگر مراحل اجرای این پروژه عمرانی است.
آماده سازی این بلوک ها در فاز 3 بهارستان بر اساس برنامه شرکت عمران، در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19615
کد خبر
19615