پیشرفت فیزیکی قابل توجه اراضی شرق بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، اراضی شرق این شهر با مساحتی برابر 180 هکتار با 60 درصد پیشرفت در حال آماده سازی می باشد.
از مراحل اجرای این پروژه می توان به: 12000 مترمکعب بتن ریزی، جدول گذاری به طول 94000 متر و آسفالت ریزی به مساحت 51000 مترمربع اشاره کرد.
کارشناسان شرکت عمران معتقدند اتمام آماده سازی این اراضی گام مهمی در گسترش و شکوفایی شهر بهارستان خواهد بود.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20230
کد خبر
20230