پیشرفت خوب عملیات دیوارکشی سنگی مسیل هدایت سیلاب های بهارستان

پیشرفت خوب عملیات دیوارکشی سنگی مسیل هدایت سیلاب های بهارستان
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مبلغ این قرارداد 19 میلیارد و 500 میلیون ریال است و در این قرارداد پیمانکار متعهد به تکمیل این طرح عمرانی به مدت یک سال شده است.
عملیات دیوارکشی سنگی مسیل آبروی بهارستان تا روستای کیچی به طول 2500 متر از خیابان فرودین بهارستان تا حومه ی روستای کیچی اجرا می شود.
جلوگیری از خسارت ناشی از جاری شدن روان آب ها و سیلاب های بالا دست بهارستان و داخل شهر به سمت روستای کیچی و هدایت آن به سمت زه کشی های بالا دست روستا به منظور محافظت از شهر بهارستان و روستای کیچی و همچنین زاینده رود، از مهمترین ویژگی های اجرای این طرح است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19995
کد خبر
19995