۳۵۰ هکتار از اراضی شرق بهارستان برای توسعه شهری نقشه برداری شد.
بنابر اعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، آماده سازی ۱۵۰ هکتار از این اراضی با ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی به سرعت ادامه دارد.
همچنین ۳۰ هکتار دیگر این زمین ها برای ساخت دانشگاه و ۱۷۰ هکتار دیگر هم برای آماده سازی شامل جدول گذاری، کانال دفع آب های سطحی و زیرسازی معابر، آسفالت و… برای ایجاد فضای سبز و ساخت واحدهای با کاربری های مختلف مسکونی، تجاری، خدماتی و… اختصاص یافته است.

در مجموع برای نقشه برداری ۳۵۰ هکتار زمین ۱۵۰۰ میلیون ریال هزینه شده است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=18530
کد خبر
18530