شهروندان عزیز بهارستان
با شرکت در نظر سنجی اینترنتی شهرهای جدید،
اولویت های توسعه شهر را شما تعیین کنید:

فرصتی مناسب برای مطالبه خدمات اصلی و‌ مورد نیاز شهر از مسئولان

لینک ورود به نظرسنجی اینترنتی

? نظرات ارزشمند شما شرکت عمران را در ارائه خدمات بهتر یاری خواهد کرد.
? این نظر سنجی زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.
? قابل انجام به وسیله رایانه، تبلت، موبایل و… با مصرف اینترنت جزئی.
? لطفا برای همه شهروندان ارسال بفرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران بهارستان

لینک ورود به نظرسنجی اینترنتی

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20421
کد خبر
20421