مزایده عمومی فروش شماره 01-400

به نام خدا

آگهی مزایده عمومی فروش شماره  01- 400

شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعدادی از زمینهای  مسکونی آپارتمانی (انبوه سازی) خود را از طریق  مزایده عمومی فروش بشرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد مزایده را با بهره گیری از سامانه تدارکات الکترونیکی دولت ( www.setadiran.ir (با شماره شناسایی 2000001352000001  و کد مزایده گزار شماره 1352 در سامانه مزایده، بصورت الکترونیکی به فروش برساند:

*زمان انتشار در روزنامه (نوبت اول) :   17/03/1400 ساعت  8 صبح.

*زمان انتشار در روزنامه (نوبت دوم) :   18 /03/1400 .

*مهلت دریافت اسناد مزایده :   24/03/1400 تا ساعت 19 بعد از ظهر خواهد بود.

*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت در سامانه:   05 /04/1400 ساعت 09 صبح می باشد.

*زمان بازگشایی :    05/04/1400 ساعت 10 صبح (تحویل ضمانت شرکت در مزایده الزاما  تا ساعت 09 صبح روز 05 / 04 / 1400 بصورت پاکت شده تحویل دبیرخانه شرکت شده و رسید دریافت نمایند) .

*زمان اعلام به برنده :   06/04/1400

*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در مزایده از برنده:        13/04/1400

*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت علاوه بر سامانه،  به منزله ابلاغ به برنده مزایده می باشد.

  • حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بلامانع است.
  • پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir
  • کانال اجتماعی شرکت (اینستاگرام): baharestan_new_town
  • تلفن: 96- 36861090 داخلی 209 دفتر فروش

    برای دریافت اطلاعات مزایده اینجا کلیک کنید.

 

                                                                                        شرکت عمران شهرجدید  بهارستان

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20959
کد خبر
20959