بازدید عضو هیات مدیره شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از روند اجرایی سریع این پروژه

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان دکتر توکلی عضو هیات مدیره و معاون فنی و مهندسی شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید از پروژه متروی بهارستان بازدید کرد.
در جلسه ای که در حاشیه این بازدید و با حضور مدیر عامل شرکت عمران بهارستان، مشاوران و پیمانکاران متروی اصفهان-بهارستان در شرکت عمران برگزار شد، گزارشی از روند پیشرفت این پروژه مهم عمرانی ارائه شد.
همچنین مسائل مربوط به این پروژه و اهداف پیش رو مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اظهار امیدواری شد با تسریع در روند اجرا، این پروژه تا مرداد سال آینده به اتمام برسد.
متروی اصفهان بهارستان، یکی از مهمترین پروژه های عمرانی استان اصفهان است که روند احداث آن به همت توسط شرکت عمران بهارستان به شدت سرعت گرفته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20390
کد خبر
20390