کاتالوگ و بروشور

کاتالوگ سرمایه گذاری

دانلود

کاتالوگ معرفی بهارستان

دانلود

کاتالوگ بهارستان – انگلیسی

دانلود

بروشور سرمایه گذاری

دانلود

اینفوگرافیک

اینفوگرافیک شهر هوشمند

دانلود

اینفوگرافیک شهر پایدار هوشمند

دانلود

اینفوگرافیک خانه هوشمند

دانلود

اینفوگرافیک فناوری شهر هوشمند

دانلود

مقاله و پژوهش

سرمایه‌گذاری در شهر هوشمند

دانلود

فضایی بکر برای سرمایه گذاری

دانلود

ثروت آفرینی از فرصتهای شهر هوشمند

دانلود

شهرهای جدید به مثابه شهرهای کارآفرین

دانلود

شهرهای هوشمند کره جنوبی

دانلود

شهری جدید با جاذبه های بسیار

دانلود

شهری جدید در همسایگی نصف جهان

دانلود

قوانین شهرهای جدید

دانلود

معماری شاخص در شهرهای جدید

دانلود

شهرهای جدید و کودکان

دانلود

Conceptualizing Smart Cities

دانلود

مدیریت شهری درهوشمندسازی

دانلود