شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمینهای مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، ورزشی ، آموزشی ، فرهنگی و کارگاهی -انبارخود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند

آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 01/98
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمینهای مسکونی ، تجاری ، خدماتی ، ورزشی ، آموزشی ، فرهنگی و کارگاهی -انبارخود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد و نقد و اقساط به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه :4/06/1398 ساعت 8 صبح.
*مهلت دریافت اسناد فراخوان :10/06/1398
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 20/06/1398 ساعت 14
*زمان بازگشایی : 21/06/1398 ساعت 10 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 21/06/1398
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
• حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بلامانع است.
• پایگاه اینترنتی: baharestan.ntdc.ir
• کانال اجتماعی شرکت (سروش): ir@
• تلفن: 96- 36861090 داخلی 209 دفتر فروش فراخوان-عمومی-فروش-شماره-01-98

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19563
کد خبر
19563