شرکت عمران بهارستان در نظر دارد در راستای سیاستهای اجرایی وزارت راه و شهر سازی در چارچوب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و همچنین تسریع در آبادانی شهر بهارستان با ظرفیت محدود نسبت به برنامه ریزی جهت معرفی و اخذ تسهیلات برای پلاک های مورد واگذاری که تاکنون در آنها واحد مسکونی احداث نشده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت حداکثر تا تاریخ 9/06/98 به شرکت عمران بهارستان مراجعه نمایند.

شرکت عمران بهارستان در نظر دارد در راستای سیاستهای اجرایی وزارت راه و شهر سازی در چارچوب برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسکن و همچنین تسریع در آبادانی شهر بهارستان با ظرفیت محدود نسبت به برنامه ریزی جهت معرفی و اخذ تسهیلات برای پلاک های مورد واگذاری که تاکنون در آنها واحد مسکونی احداث نشده اقدام نماید.
لذا از کلیه متقاضیان دعوت می شود با در دست داشتن مدارک مالکیت حداکثر تا تاریخ 9/06/98 به شرکت عمران بهارستان مراجعه نمایند.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19499
کد خبر
19499