فراخولن عمومی فروش99/01

به نام خدا
آگهی فراخوان عمومی فروش شماره99/01
به مناسبت میلاد باسعادت یگانه منجی عالم بشریت مهدی موعود(عج)
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های تجاری
مسکونی آپارتمانی خود را از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقدی اقساط با شرایط
زیر و با جزیات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه نوبت اول: 23/01/1399 ساعت 8 صبح.
*زمان انتشار در روزنامه نوبت دوم: 1399/1/25 .
*مهلت دریافت اسناد فراخوان : 1399/2/2
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 1399/2/16ساعت 14
*زمان بازگشایی : 1399/2/17 ساعت 10 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 1399/2/17
*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در فراخوان از برنده :
1399/02/23
* عودت مبلغ سپرده های شرکت در فراخوان عمومی فروش متقاضیانی که برنده نشده اند از
تاریخ 24 / 02 / 1399 به بعد به استثنای نفرات دوم.
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
 حضور متقاضی در کمسیون بازگشایی بلامانع است.
پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir

• کانال اجتماعی شرکت: اینستاگرام: baharestan_new_town
• تلفن: 96 -36861090 داخلی 209 دفتر فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

دانلود فایل مزایده

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20103
کد خبر
20103