فراخوان عمومی فروش شماره 07-99

به نام خدا
آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 07 / 99
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد دو واحد مسکونی آپارتمانی خود در استان مازندران شهر چالوس را –
از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد بشرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه نوبت اول: ( 04 / 06 / 1399) ساعت 8 صبح.
*زمان انتشار در روزنامه نوبت دوم: ( 10 / 06 / 1399)
*مهلت دریافت اسناد فراخوان : (16 / 06 / 1399 ) دریافت اسناد از پایگاه اینترنتی شرکت امکان پذیر می باشد.
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 27 / 06 / 1399 ساعت 14
*زمان بازگشایی : 29 / 06 / 1399 ساعت 10 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 29 / 06 / 1399
*آخرین مهلت دریافت وجوه نقدی پس از برنده شدن در فراخوان از برنده: 05 / 07 / 1399
* عودت مبلغ سپرده های شرکت در فراخوان عمومی فروش متقاضیانی که برنده نشده اند از تاریخ 31 / 06 / 1399 به بعد به
استثنای نفرات دوم.
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات و پایگاه اینترنتی شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
*بازدید از واحدهای آپارتمانی اعلام شده از تاریخ 19 / 06 / 1399 لغایت 23 / 06 / 1399 از ساعت 09 صبح الی 15 بعد از
ظهر امکان پذیر می باشد.
 حضور متقاضی در کمیسیون بازگشایی بلامانع است.
• پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir
• کانال اجتماعی شرکت اینستاگرام: baharestan_new_town
• تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 دفتر فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

دانلود فایل مزایده 07-99

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20466
کد خبر
20466