فراخوان عمومی فروش شماره ۹۸/۰2

به نام خدا
آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 20 / 98
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمین های تجاری-پارکینگ، درمانی، ورزشی، مسکونی آپارتمانی، مسکونی ویژه خود را از طریق فراخوان عمومی فروش بصورت نقد و اقساط به شرح زیر و با جزئیات مندرج در اسناد فراخوان به فروش برساند.
*زمان انتشار در روزنامه : 25 / 07 / 1398 ساعت 8 صبح.
*مهلت دریافت اسناد فراخوان : 11 / 08 / 1398
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 21 / 08 / 1398 ساعت 14
*زمان بازگشایی : 22 / 08 / 1398 ساعت 10 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 22 / 08 / 1398
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
 حضور متقاضی در زمان بازگشایی بلامانع است.
 پایگاه اینترنتی: www.bnt.ir
 کانال اجاماعی شرکت )اینستاگرام(: baharestan_new_town
 تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 واحد فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

مزایدهhttps://baharestan.ntdc.ir/auctions/%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86-%d8%b9%d9%85%d9%88%d9%85%db%8c-%d9%81%d8%b1%d9%88%d8%b4-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-98-02

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19662
کد خبر
19662