فراخوان عمومی فروش زمین های تجاری شرکت عمران بهارستان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان مزایده فروش شرکت عمران بهارستان امروز ساعت ۱۰ صبح برگزار شد. در این مرحله تعدادی از زمین های تجاری به صورت فراخوان عمومی برای فروش گذاشته شده بود که مورد استقبال متقاضیان قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20137
کد خبر
20137