آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 40 / 98

به نام خدا
آگهی فراخوان عمومی فروش شماره 40 / 98
شرکت عمران شهر جدید بهارستان در نظر دارد تعداد محدودی از زمینهای تجاری، اداری، مسکونی ویژه، مسکونی آپارتمانی، ورزشی و درمانی خود را
از طریق فراخوان عمومی فروش به صورت نقد به شرح زیر و با جزییات مندرج در اسناد
فراخوان به فروش برساند:
*زمان انتشار در روزنامه : 27/ 08 / 1398 ساعت 8 صبح.

*مهلت دریافت اسناد فراخوان : 14 / 09/ 1398
*آخرین مهلت ارسال و تحویل پیشنهاد قیمت به دبیرخانه شرکت: 14/ 09/ 1398 ساعت 14
*زمان بازگشایی : 16/ 09/ 1398 ساعت 10 صبح .
*زمان اعلام به برنده : 16/ 09/ 1398
*اعلام اسامی برندگان در تابلو اعلانات شرکت به منزله ابلاغ به برنده فراخوان می باشد.
 حضدر متقاضی در کمیسیدن بازگشایی بلامانع است.
• پایگاه اینترنتی: www.baharestan.ntdc.ir
• کانال اجتماعی شرکت )اینستاگرام(: baharestan_new_town
• تلفن: 96 – 36861090 داخلی 209 دفتر فروش
شرکت عمران شهرجدید بهارستان

جهت اطلاعات بیشتر از به آدرس زیر مراجعه نمایید:

فراخوان عمومی فروش آذر ۹۸

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19828
کد خبر
19828