عملیات ترمیم و روکش آسفالت بخشی از بلوار اردیبهشت

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان عملیات ترمیم و روکش آسفالت بخشی از بلوار اردیبهشت
با هزینه 2 میلیارد تومان و در مساحتی برابر 50 هزار مترمربع توسط این شرکت در حال انجام می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20325
کد خبر
20325