عملیات آسفالت خیابان شمیم واقع در خیابان بهار در فاز یک بهارستان توسط شرکت عمران

عملیات آسفالت خیابان شمیم واقع در خیابان بهار در فاز یک بهارستان توسط شرکت عمران

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20032
کد خبر
20032