بازدید مدیرکل راه و شرسازی استان اصفهان از پروژه متروی اصفهان _ بهارستان

بنابراعلام روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، از طریق این سامانه زمینه ارسال پیامک به ارباب رجوع با محوریت پیگیری وصول مطالبات فراهم شده است.
با استفاده از این سامانه پیامک هایی با موضوع یادآوری سر رسید چک، پیام تشکر از پرداخت چک و اخطار برای تعیین تکلیف چک که هنوز وصول نشده، ارسال می شود.
ارسال پیامک به ارباب رجوع گامی در جهت تسهیل در وصول مطالبات معوقه است که از طریق این پیامک زمان پرداخت معوقات به ارباب رجوع اطلاع رسانی می شود.
استفاده از این سامانه با توجه به ارتباط کتبی و کم هزینه تر بین شرکت و ارباب رجوع باعث رضایت بیشتر ارباب رجوع و دریافت راحت تر مطالبات در سال جاری بوده به طوری که شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید ضمن ابراز رضایت از نتایج استفاده از این سامانه پیشنهاد به کار گیری این طرح را در شهرهای جدید دیگر را نیز داده است.
پیش بینی می شود تا پایان سال آینده به طور میانگین حدود پنج هزار پیامک برای تعیین تکلیف معوقات به مشتریان ارسال شود.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19938
کد خبر
19938