شرکت در نظر سنجی اینترنتی شهرهای جدید

شهروندان عزیز بهارستان
با شرکت در نظر سنجی اینترنتی شهرهای جدید،
اولویت های توسعه شهر را شما تعیین کنید:

فرصتی مناسب برای مطالبه خدمات اصلی و‌ مورد نیاز شهر از مسئولان

لینک ورود به نظرسنجی اینترنتی

👈 نظرات ارزشمند شما شرکت عمران را در ارائه خدمات بهتر یاری خواهد کرد.
👈 این نظر سنجی زمان زیادی از شما نخواهد گرفت.
👈 قابل انجام به وسیله رایانه، تبلت، موبایل و… با مصرف اینترنت جزئی.
👈 لطفا برای همه شهروندان ارسال بفرمایید.

روابط عمومی شرکت عمران بهارستان

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20408
کد خبر
20408