شروع عملیات اجرایی ساماندهی سایت کارگاهی

توسعه اشتغال جوانان در شهر بهارستان با:
شروع عملیات اجرایی ساماندهی سایت کارگاهی توسط شرکت عمران

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان عملیات اجرایی ساماندهی سایت کارگاهی بهارستان، با 3 میلیارد تومان اعتبار اولیه، آغاز شد.
این پروژه شامل ١۵٠٠٠ متر جدول کاری، ١٠٠٠٠ مترمکعب بلوک فرش و ۵٠٠٠ متر مکعب خاکبرداری و خاکریزی می باشد که در مدت یکسال توسط شرکت عمران بهارستان اجرا خواهد شد.
توسعه مشاغل کارگاهی و غیر آلاینده در مجاورت بهارستان، بی گمان موثرترین برنامه شرکت عمران در زمینه افزایش اشتغال است که اجرای آن در دهه ولایت و ایام ولادت امام رضا علیه السلام در شهر جدید بهارستان آغاز شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20279
کد خبر
20279