دستورالعمل به ‏روزرسانی تارنمای شرکت مادر تخصّصی عمران شهرهای جدید

رابطان واحدهای مختلف به صورت روزانه نسبت به بازدید تارنما اقدام نموده و در صورت لزوم، اطّلاعات مورد نظر خود را جهت بارگذاری به روابط عمومی ارسال می‏ نمایند، امّا، در کل، حوزه­ ی روابط عمومی شرکت، مسؤول بهنگام ‏رسانی این وبگاه می ‏باشد، که در مواردی هم دفتر فنّاوری اطّلاعات و داده‏ های مکانی همکاری دارد. مهم ترین مواردی که در این تارنما بهنگام می‏ گردند؛ عبارتند از:

 1.  آمار مراجعات به تارنما و نظرات
 2.  آگاهی‏ رسانی خدمات و فرایندها (شناسنامه­ ی خدمات)
 3.  آگهی‏ ها و ضوابط (بخشنامه ها، بیانیه‏ ها، اسناد، قوانین، مقررات و دستورالعمل‏ ها)
 4.  اخبار، رویدادها و تصاویر
 5.  اطّلاعات تماس (شماره­ ی تلفن، دورنگار، نشانی و رایانامه‏ ی شرکت، مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیران کل، مشاوران مدیرعامل و واحد روابط عمومی)
 6.  ترجمه­ ی مطالب
 7.  شعار سال شرکت
 8.  صفحات داخلی و فهرست انتخاب (Menu)
 9.  صفحات شرکت در برنامه­ های فضای مجازی و پیوند به سامانه‏ ها
 10.  فرصت­ های سرمایه‏ گذاری و مشارکت و آمار برخی از پروژه‏ ها یا اقلام و شاخص­ های آماری مهم
 11.  مشخّصات خدمات، ویژگی‏ های میز خدمت الکترونیک و خدمات الکترونیک
 12.  مطالب مهم مربوط به وقایع و مناسبت ‏های ملّی و مذهبی یا شرکتی
 13.  مناقصات و مزایدات
 14.  نمودار سازمانی و معرّفی مدیران و مشخّصات توابع
 15.  نظرات تأیید شده
 16.  همایش ­ها، نمایشگاه­ ها، گزارش‏ ها و انتشارات

موارد و فرآیند به‏ روزرسانی هم سه دسته و رویه دارد:

الف) مواردی که به صورت خودکار بهنگام می ­شوند (همانند: آمار مراجعات به تارنما و …)، که با موتورها و در واقع برنامه‏ های نوشته شده و استفاده شده انجام می شوند،

ب) مواردی که شهروندان و یا واحدهای مختلف شرکت درخواست درج در تارنما دارند (همانند: نظرات مردمی، گزارش ‏های خاص و …)، که پس از بررسی و تأیید روابط عمومی یا مدیریت مافوق، درج می‏ شوند،

ج) مواردی که واحد روابط عمومی به صورت مستمر باید از واحدهای مربوط درخواست نموده و آنها را متناوباً بارگذاری و به‏ روزآوری نماید، که زمان بندی مشخّص خود را دارند.

در مورد داده‏ های دسته ‏ی الف، بهنگام ­رسانی بلافاصله، پس از وقوع رخ می ‏دهد. در مورد داده‏ های نوع ب، حدّاکثر 48 ساعت پس از دریافت مورد در صورت تأیید، ثبت می­ گردد. در موارد دسته‏ ی ج، اطّلاعاتِ اخبار و رویدادهای مهم و تصاویر مربوط با فاصله حداکثر ۱۰ ساعت از زمان وقوع در تارنما ثبت می‏ گردد، البته، برخی از آنها، به طور خودکار از سایر سامانه‏ های مرتبط فراخوانی و منعکس می‎شوند. آگهی‏ های مزایده‏ ها و مناقصات بعد از تصویب، همزمان با نشر در نشریات و سامانه ‏ی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) در تارنما بارگذاری و قابلیت دسترسی برای عموم را دارد. تغییرات درون سازمانی مهم هم با فاصله حداکثر ۳ روز در این تارنما درج می ‏گردد. ترجمه‏ ی مطالب مد نظر به زبان انگلیسی، 6 ماه پس از درج مطلب به زبان فارسی در وبگاه می‏ باشد. سایر موارد هم در بازه ­ی زمانی 1 ساعت تا چند سال، حسب میزان تغییرات و زمان بندی رخ داده بهنگام می­ گردند.

آخرین به ‏روز رسانی تارنما در یک یا تمامی زمینه‏ ها در نوار پایین صفحه­ ی خانه (نخست) تارنما قابل مشاهده است.