تکمیل مسیل های شهر بهارستان

مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان:
تکمیل مسیل های موجود در شهر بهارستان و احداث خط هدایت آب های سرگردان، از مهمترین اقدامات شرکت عمران در 30 یال گذشته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20028
کد خبر
20028