تکمیل جدول گذاری ها، پیاده روسازی ها و فضای سبزهای پراکنده در محلات سطح شهر بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20206
کد خبر
20206