توسط شرکت عمران بهارستان انجام شد:
پشتیبانی و خرید تجهیزات مقابله با ویروس کرونا

توسط شرکت عمران بهارستان انجام شد:
پشتیبانی و خرید تجهیزات مقابله با ویروس کرونا از جمله مواد ضدعفونی کننده، الکل، لباس های مخصوص ضد عفونی (بادگیر)، سمپاش و تجهیزات ضدعفونی اتومبیل هایی که به شهر بهارستان وارد می شوند.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، در چند مرحله بخشی از اقلام مورد نیاز ستاد مبارزه با کرونا در شهر بهارستان شامل تجهیزات مقابله با ویروس کرونا از جمله مواد ضدعفونی کننده، الکل، لباس های مخصوص ضد عفونی (بادگیر)، سمپاش و تجهیزات ضدعفونی اتومبیل هایی که به شهر بهارستان وارد می شوند، توسط شرکت عمران تهیه و در اختیار ماموران پرتلاش ستاد کرونا در شهر بهارستان قرار گرفته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20087
کد خبر
20087