توسط شرکت عمران در حال اجراست:
تراش آسفالت بلوارهای ایثار، فروردین و اردیبهشت بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، عملیات ترمیم و روکش آسفالت سه بلوار بزرگ شهر بهارستان آغاز شده است.
این عملیات شامل برچیدن آسفالت های خراب و ترمیم آسفالت معابر و اجرای روکش به مساحت ٢٠٠٠٠٠ متر مربع با هزینه ای بالغ بر ٨ میلیارد تومان توسط شرکت عمران بهارستان در حال اجرا می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20283
کد خبر
20283