توسط شرکت عمران بهارستان در حال احداث است:

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، بوستان دوستی در زمینی به مساحت ۴۲۰۰۰ مترمربع شامل ۲۱۰۰۰ مترمربع فضای سبز با پیشرفت فیزیکی مناسب، در حال احداث است.

احداث این بوستان بزرگ که توسط شرکت عمران بهارستان در محله مسکن مهر شمالی بهارستان، سرانه فضای سبز مسکن مهر این شهر جدید را به نحو چمشمگیری افزایش خواهد داشت و نقش به سزایی در افزایش رضایتمندی ساکنین این بخش از شهر خواهد داشت.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20487
کد خبر
20487