به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان دومین جلسه مشترک بین شهرداری و شرکت عمران بهارستان با حضور دکتر شبانی شهردار بهارستان در دفتر مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران برگزار شد.

افزایش تعامل و همکاری بین شهرداری و شرکت عمران نوید اخبار خوبی در آینده ی نزدیک در بهارستان خواهد بود و بی گمان موجبات رضایت شهروندان عزیز این شهر را فراهم می سازد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21249
کد خبر
21249