برگزاری جلسه انتخاب کارگزار انتشار اوراق صکوک مورد نیاز متروی اصفهان-بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، دومین جلسه انتخاب کارگزار انتشار اوراق صکوک مورد نیاز متروی اصفهان-بهارستان به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد.
با انتشار 2500 میلیارد ریال اوراق صکوک، بخش زیادی از منابع مالی مورد نیاز متروی بهارستان تامین خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20063
کد خبر
20063