به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان در جلسه ای با حضور مدیرعامل و اعضای هیات مدیره شرکت عمران بهارستان و مدیرعامل شرکت عمرانی کوزوپارس، روند پیشرفت احداث ٣۵٠٠واحد مسکونی که توسط شرکت عمرانی کوزو پارس در شهر جدید بهارستان در قالب طرح اقدام ملی مسکن در حال اجراست مورد بررسی قرار گرفت.
شرکت عمران در شهر جدید بهارستان احداث بیش از ۱۷۰۰۰ واحد مسکونی را در قالب طرح اقدام ملی مسکن در دستور کار خود قرار داده است که ۳۵۰۰ واحد از آن توسط شرکت کوزوپارس احداث خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20862
کد خبر
20862