به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان در جلسه صبح امروز که با محوریت آینده ترافیکی شهر بهارستان برگزار شد، مهندس احمدی مدیر عامل شرکت عمران، کارشناسان و مشاوران این شرکت، دکتر رهبری فر طراح و مشاور شهر سازی از کشور آلمان و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان حضور داشتند.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان در جلسه صبح امروز که با محوریت آینده ترافیکی شهر بهارستان برگزار شد، مهندس احمدی مدیر عامل شرکت عمران، کارشناسان و مشاوران این شرکت، دکتر رهبری فر طراح و مشاور شهر سازی از کشور آلمان و شهردار و اعضای شورای اسلامی شهر بهارستان حضور داشتند.
در این جلسه با حضور مشاوران و کارشناسان شرکت عمران بهارستان، مسائل مربوط به طراحی و ساخت کانون های TOD در این شهر و اثرات مثبت این طرح بر آینده حمل و نقل و ترافیک شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
بهارستان اولین شهر جدید پس از انقلاب اسلامی است که با طرح جامع و طرح تفصیلی مدون، یکی از با برنامه ترین و موفق ترین شهرهای جدید کشور محسوب می شود.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19611
کد خبر
19611