بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ایستگاه متروی بهارستان

امروز در شرکت عمران بهارستان انجام شد:
بازگشایی پاکت های ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه ایستگاه متروی بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، با وجود شتاب گرفتن احداث پروژه ی متروی بهارستان، به منظور اطمینان از کیفیت احداث بخش های مختلف این پروژه، ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه های اجرای بخش های مختلف مترو و ایستگاه ها، انجام می شود.
در این راستا از امروز با بازگشایی پاکت های ارائه شده، ارزیابی کیفی پیمانکاران شرکت کننده در مناقصه احداث ایستگاه بهارستان، آغاز شد.
ایستگاه متروی شهر جدید بهارستان توسط شرکت عمران بهارستان احداث می شود و فاز اول آن در مدت ۹ ماه برای بهره برداری آماده خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20429
کد خبر
20429