بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از پروژه های عمرانی بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید و هیات همراه از پروژه های شرکت عمران در شهر جدید بهارستان از جمله پروژه های اقدام ملی مسکن و متروی بهارستان بازدید کردند.
در جلسه ای که در حاشیه این بازدید در با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، مدیرعامل شرکت عمران بهارستان، شهردار و رییس شورای اسلامی شهر برگزار شد، مسائل مربوط به این پروژه ها و راه کارهای تقویت تعامل شهرداری، شورای شهر و شرکت عمران بهارستان مورد تاکید قرار گرفت.
بهارستان یکی از موفق ترین شهرهای جدید کشور است که با اجرای برنامه های شرکت عمران، روند توسعه آن در چند سال اخیر شدت گرفته است.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20447
کد خبر
20447