بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه شرکت عمران بهارستان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس روانفر عضو هیات مدیره این شرکت، از غرفه شرکت عمران بهارستان در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته بازدید کردند.

بازدید معاون وزیر راه و شهرسازی از غرفه شرکت عمران بهارستان در نمایشگاه بین المللی حمل و نقل

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، دکتر طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید به همراه مهندس روانفر عضو هیات مدیره این شرکت، از غرفه شرکت عمران بهارستان در چهارمین نمایشگاه بین المللی حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته بازدید کردند.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19873
کد خبر
19873