به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، مهندس توکلی مدیر کل حمل و نقل و ترافیک شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید و مهندس پورخیز مدیرکل دفتر مدیرعامل این شرکت به همراه مهندس احمدی مدیر عامل شرکت عمران بهارستان از پروژه متروی اصفهان – بهارستان بازدید کردند و از نزدیک در جریان پیشرفت این پروژه مهم قرار گرفتند.
متروی اصفهان-بهارستان به طول بیش از 14 کیلومتر توسط شرکت عمران بهارستان زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید، در حال احداث می باشد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19808
کد خبر
19808