صبح امروز دکتر قاری قرآن مدیرکل راه و شهر سازی استان اصفهان از پروژه های شرکت عمران بهارستان بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان دکتر قاری قرآن از پروژه های مترو و اقدام ملی مسکن بازدید کرد و در جلسه ای که پس از این بازدید با حضور مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان و هیات مدیره، مدیران و کارشناسان این برگزار شد در جریان جزئیات پیشرفت پروژه ها به ویژه پروژه های مربوط به طرح اقدام ملی مسکن قرار گرفت.

در این جلسه مسائل مربوط به طرح اقدام ملی مسکن، پروژه های مشارکتی و مترو بهارستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=21176
کد خبر
21176