بازدید مدیرکل راه و شرسازی استان اصفهان از پروژه متروی اصفهان _ بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان، دکتر قاری قرآن مدیرکل راه و شهرسازی استان اصفهان، دکتر نصر رییس شورای شهر اصفهان، خانم دکتر روشن عضو شورای شهر اصفهان، اعضای هیات مدیره شرکت متروی منطقه اصفهان و مدیرعامل و کارشناسان شرکت متروی اصفهان، همراه با مدیرعامل و هیات مدیره شرکت عمران بهارستان، از پروژه متروی بهارستان بازدید کردند.

در این بازدید با توجه به اتصال متروی بهارستان به خط یک متروی اصفهان، هماهنگی های لازم برای امکان یکپارچگی خط متروی بهارستان_ اصفهان به خط یک متروی کلان شهر اصفهان، مورد بررسی قرار گرفت.

در جلسه ای که در ادامه این بازدید تشکیل شد، گزارشی از مشخصات فنی، میزان پیشرفت این پروژه، برنامه زمان بندی و برآورد اعتبارات لازم برای اتمام پروژه ارائه شد.

دکتر قاری قرآن در این جلسه با اشاره به مسائل ترافیکی ورودی جنوب اصفهان، بر لزوم همکاری بیشتر شهرداری اصفهان در روند اجرای پروژه متروی اصفهان _ بهارستان و نگاه یکپارچه به این پروژه به عنوان ادامه ی خط یک متروی اصفهان، تاکید کرد.

لازم به ذکر است پروژه اتصال ریلی شهر بهارستان به کلان شهر اصفهان بر اساس زمان بندی، تا سال ۱۴۰۰ به بهره برداری خواهد رسید و به متروی اصفهان متصل خواهد شد به نحوی که ظرفیت جابجایی هزاران نفر از مسافران کلان شهر اصفهان و شهرهای سپاهان شهر، بهارستان، سیتی سنتر و … را خواهد داشت.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=19934
کد خبر
19934