بازدید مدیرعامل گروه توسعه ریلی مپنا از پروژه متروی اصفهان- بهارستان

به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان مدیران و کارشناسان گروه توسعه ریلی مپنا از پروژه متروی اصفهان – بهارستان بازدید کردند. در جلسه ای که در حاشیه این بازدید برگزار شد، مسائل مربوط به تکمیل ایستگاه ها، اجرای برق بالاسری، سیگنالینگ و تهویه، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
متروی بهارستان یکی از مهمترین پروژه های ریلی استان اصفهان است که به خط یک متروی اصفهان متصل خواهد شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20170
کد خبر
20170