بازدید مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان از پروژه های عمرانی بهارستان

صبح امروز مهندس پیرپیران مدیرعامل توزیع برق شهرستان اصفهان از پروژه‌های عمرانی شرکت عمران بهارستان بازدید کردند.
به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان مهندس پیرپیران پس از بازدید از پروژه ها در جلسه ای با حضور مهندس احمدی مدیرعامل شرکت عمران بهارستان و با محوریت تامین برق مورد نیاز پروژه مترو و طرح اقدام ملی مسکن شرکت کردند.
در این جلسه بر ضرورت رفع هر چه سریعتر مشکلات برقی موانع پیش روی این پروژه ها تاکید شد.

لینک کوتاه نوشته
https://baharestan.ntdc.ir/?p=20931
کد خبر
20931